Category Archives: badbad geete

बडबड-गीत


ससोबा साजरे
खातात गाजरे
या की जवळ
भारी तुम्ही लाजरे

कावळोबा काळे
फिरवता डोळे
लावा बुवा तुमच्या
तोंडाला टाळे

चिमुताई चळवळे
इथे पळे तिथे पळे
बसा एका जागी
पायात आले गोळे

मिठूमिया मिरवे
अंग कसे हिरवे
सारखे काय तेच
बोला की नवे

चांदोबा चांदोबा भागलास का

चांदोबा चांदोबा भागलास का

निंबोणीच्या झाडामागे लपलास का

निम्बोणीचे झाड करवंदी

मामाचा वाडा चिरेबंदी

मामाच्या वाड्यात येऊन जा

तूप रोटी खावून जा

तुपात पडली माशी

चांदोबा राहिला उपाशी